ERASMUS
Szwecja | Irlandia | inne kraje UE

Jeśli szukasz partnera do projektu Erasmus dla Twojej szkoły jesteśmy idealnym wyborem!
Jesteśmy organizacją goszczącą w kilku krajach UE.
Nie wiesz jak napisać wniosek aplikacyjny Erasmus skontaktuj się z nami – pomożemy Ci zdobyć fundusze

O NAS

Jesteśmy profesjonalnym centrum doradztwa edukacyjnego, które prowadzi wielopoziomowe zadania w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich dla placówek oświatowych. Skupiamy się głównie na projektach Erasmus w dziedzinie staży zawodowych dla uczniów szkół średnich oraz na szkoleniach językowych i metodycznych dla nauczycieli. Działamy na rzecz integracji uczniów w dziedzinie rozwoju zawodowego, osobistego oraz edukacji.

EU Mobility jest organizacją działającą w kilku krajach Europy (Polska, Szwecja, Irlandia, Hiszpania, Portugalia, Włochy). Specjalizujemy się w realizacji projektów Erasmus w dziedzinie staży i praktyk zawodowych dla uczniów oraz na szkoleniach językowych i metodycznych dla nauczycieli. Działamy na rzecz integracji uczniów w dziedzinie rozwoju zawodowego, osobistego oraz edukacji.

Nasza atrakcyjna oferta sprawiła, że obecnie dzięki współpracy z nami, prawie 1000 uczniów i nauczycieli wyjeżdża każdego roku do różnych krajów UE. Wszystkie nasze działania mają na celu umożliwienie młodzieży oraz dorosłym czerpania korzyści z najlepszej edukacji zagranicznej i zdobycia doświadczenia zawodowego na europejskim rynku pracy.

ZESPÓŁ

Patrycja Pilarek

Swoją działalnością przyczyniła się do realizacji ponad 150 projektów mobilności uczniów i nauczycieli. Jej wkład widoczny jest szczególnie w ramach Akcji 1 – kształcenie i szkolenie zawodowe dla uczniów oraz mobilność edukacyjna dla nauczycieli. Patrycja nadzoruje i koordynuje wyjazdy w ramach projektów Erasmus+ , przede wszystkim praktyki i szkolenia zawodowe, metodyczne i językowe, job shadowing i teaching assignment w krajach UE.
Ukończyła pedagogikę resocjalizacyjną na Uniwersytecie Śląskim, przez 7 lat pracowała w szkole na stanowisku pedagoga szkolnego, następnie 7 lat zarządzała Działem ds. Wspierania Rodziny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Czeladzi, w którym to realizowała projekty unijne oraz krajowe.
W 2013 roku rozpoczęła współpracę z irlandzką firmą realizującą projekty unijne, powodując jej dynamiczny rozwój, otwarcie nowych lokalizacji i przyjmowanie blisko 1000 uczniów rocznie. Patrycja zawsze pozostaje w ścisłej współpracy ze szkołami na etapie przygotowania projektu we wszystkich jego aspektach, w zależności od potrzeb. Służy szkołom niezbędną pomocą podczas pisania wniosków. Koordynuje wszystkimi realizowanymi projektami w Szwecji.

Prywatnie miłośniczka psychologii i rozwoju osobistego.

Karol Pilarek

Współpracuje ze szkołami w krajach UE. Głównym celem jego działalności jest realizacja projektów Erasmus w Polsce i Szwecji. Jego praca polega naorganizacji praktyk i staży zawodowych dla uczniów, studentów i nauczycieli z całej Europy, czego efektem ma być podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych uczniów, poznanie nowych innowacyjnych metod w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego, podniesienie perspektyw zawodowych uczestników, zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów lub dalszą edukację, a także rozwój osobisty uczestników. Ważnym aspektem jest również czynny udział w integracji społecznej w zakresie międzykulturowości, tolerancji, imigracji i zrozumienia innych kultur.

Prywatnie pasjonat mechaniki samochodowej.

Karolina Maciejewska

Konsultant w dziedzinie doradztwa i pozyskiwania dotacji w ramach projektów Erasmus+ – programu Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Ekspert w dziedzinie zarządzania projektami, metodologii sporządzania i realizacji projektów w szkołach. Specjalista z zakresu źródeł pozyskiwania środków z UE, specyfiki i rodzajów projektów, sprawozdawczości, raportowania, upowszechniania rezultatów projektu, ewaluacji i monitoringu wszystkich kluczowych obszarów projektu.
Nauczycielka pełniąca od ponad 10 lat funkcję koordynatora projektów unijnych w szkołach w ramach programów Comenius, Leonardo da Vinci i Erasmus+.
Ukończyła Wydział Filologiczny o specjalności: Filologia Germańska, Program Nauczycielski na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz studia podyplomowe w zakresie Zarządzania Oświatą, co czyni ją także ekspertem w dziedzinie prawa oświatowego oraz umożliwia zarządzanie projektami unijnymi zgodnie z obowiązującymi zasadami prawa oświatowego. Pełniła także funkcję dyrektora niepublicznej placówki oświatowej, co pozwoliło jej zdobyć również doświadczenie w kierowaniu zespołem;

Trener języka niemieckiego prowadzący zajęcia także w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

GALERIA

WSPÓŁPRACA

Jesteśmy otwarci na współpracę! Masz pomysł na projekt? chętnie pomożemy!